HL Travel Տուրիզմի և ավիատոմսերի մասնագետի դասըթացներ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված 2 քարտապաններն էլ կարող են օգտվել տվյալ ուսումնական կենտրոնից 10% ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

«Գրիգորիս» բժշկական-հումանիտար քոլեջ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՔՈԼԵՋՆԵՐ

Քոլեջը սերտ համագործակցում է. ԱՄՆ-ի, Շվեդիայի, Էստոնյայի, Լիբանանի և Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունների ուսումնական հաստատությունների հետ: Դիմորդները հանձնում են համալիր բանավոր քննություն (հարցազրույց). Դեղագործական բաժնում հայոց լեզու և քիմիա, իսկ մնացած բաժիններում՝ հայոց լեզու և կենսաբանություն...

ավելին

«ՄԱՐՏԻԳ» Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բուհի շրջանավարտներին տրվում է դիպլոմ, որը համարվում է պետության կողմից հավատարմագրված բուհի ավարտական փաստաթուղթ՝ պետական մարմինների և կազմակերպությունների համար...

ավելին

«ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Համալսարանը տալիս է պետական կրթական չափանիշներին համապատասխան կրթություն, որի շնորհիվ պետության կողմից ստացել է ամենաբարձր կարգավիճակը` ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳԻՐ, ըստ որի շրջանավարտները ստանում են ՀՀ պետական դիպլոմ, որը կոնվերտացիայի է ենթարկվում Ռուսաստանում, ԱՊՀ և աշխարհի մի շարք պետություններում...

ավելին

«Յունիվերս» լեզվի կենտրոն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

ավելին

«Սթեյջ» պարային ստուդիա

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑ ՍՏՈՒԴԻԱՆԵՐ

ավելին

«Տաթև» դպրոց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑՆԵՐ

Սա դպրոց է այն երեխաների համար, որոնց ծնողները խուսափում են տարատեսակ օտարամուտ փորձարկումներից կրթության ասպարեզում, դպրոց, որի նպատակն է կրթել, աճեցնել սերունդ, որը կշտկի ու կվերականգնի հայոց դիմապատկերի աղավաղված դիմագծերը...

ավելին

Оptimum

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված 2 քարտապաններն էլ կարող են օգտվել տվյալ ուսումնական կենտրոնից15 % ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

ԱԿԹՐԵՅԴ - ՍՈՖԹ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑ ՍՏՈՒԴԻԱՆԵՐ

"Ակթրեյդը" ( AcTrade - "Account" և"Trade" լատիներեն բառերից "Հաշվապահություն" և "Առևտուր") հանդիսանում է կազմակերպության գործունեության ավտոմատացման ունիվերսալ համակարգ, հատկապես հաշվապահության և առևտրի ոլորտներում: Իր ունիվերսալ լինելու շնորհիվ....

ավելին

Այ Փի Քլաբ ուսումնական կենտրոն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

Happy Family քարտապանները կարող են օգտվել մեր ծառայություններից 10-20 % զեղչով՝ կախված համապատասխան դասընթացից։ Սիրով սպասում ենք բոլորին։

ավելին

ԱՆԳԵԼՍ կրթահամալիր

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑՆԵՐ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված 2 քարտապաններն էլ կարող են օգտվել տվյալ զարգացման կենտրոնից10 % ԶԵՂՉՈՎ: Հոկտեմբեր ամսին փաստաթղթերն ներկայացնել ու դեպքում կարվի 10%-ի փոխարեն 20%զեղչ

ավելին

ԱՆԳԵԼՍ – ՊԱՐՏԵԶ նախակրթարան

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ/ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ/ՊԱՐՏԵԶ

Նախակրթարան կարող են ընդունվել, մեկ ու կեսից մինչև վեց տարեկան երեխաները: Կրթադաստիարակչական մակարդակը բարձր պահելու նպատակով, շեշտադրված է ծնող-դաստիարակ փոխհամաձայնեցված կապը, ինչը թույլ է տալիս ծնողին, մշտապես տեղեկանալ սեփական երեխայի ձեռքբերումների, նրա նախասիրությունների և հակումների, ինչպես նաև առաջացած խնդիրների մասին...

ավելին

Ավետիք Մկրտչյանի անվան տնտեսաիրավագիտական համալսարան

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Համալսարանն ունի 6 ֆակուլտետ, որոնցում իրականացվում է առկա (4 տարի) և հեռակա (5 տարի) ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով...

ավելին

ԱՐԵՎՆԵՐ մանկապատանեկան անսամբլ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑ ՍՏՈՒԴԻԱՆԵՐ

Նոր ուսումնական տարի, նոր ընդունելություն: Դիմումների համար դիմել (010) 58 53 17, (094) 33 10 30

ավելին

Արտ Հաուզ ուսումնական կենտրոն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված քարտապանները տվյալ ուսումնական կենտրոնից կարող են օգտվել 10-50 % ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

Բիգ Բեն անգլերեն լեզվի ուսումնական հաստատություն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված քարտապանները տվյալ ուսումնական կենտրոնից կարող են օգտվել 10 % ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

Եվրասիա միջազգային համալսարան

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ավելին

ԵՐԱՆԳ արտ-ստուդիո

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ/ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ/ՊԱՐՏԵԶ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված 2 քարտապաններն էլ կարող են օգտվել տվյալ զարգացման կենտրոնից 20 % ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՍՆՆԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅ-ՀՈՒՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՔՈԼԵՋՆԵՐ

Բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին հնարավորություն է տրվում մասնագիտական պրակտիկան անցկացնել Հունաստանի Հանրապետությունում, որոնց տրվում է համապատասխան ուսումնական հաստատության վկայագիր...

ավելին

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երևանի մենեջմենթի համալսարանը (Համալսարան) հիմնդարվել է 1996թ.-ի մայիսի 14-ին: Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարության N 74 լիցենզիայի համաձայն Համալսարանն իրականացնում է բարձրագույ կրթության ծրագրեր հետևյալ չորս մասնագիտություններով...

ավելին

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մովսես Խորենացու անվան համալսարանն իրականացնում է ‘Կրթության մասին’ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված բարձրագույն մասնագիտական հիմնական կրթության ծրագիր (Պետական հավատարմագիր N 117): Համալսարանն ունի հետևյալ ֆակուլտետները, որոնք բոլորն էլ հավատարմագրված են և շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ...

ավելին

Երևանի «ՄՖԲ » ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երևանի «ՄՖԲ» ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ է 20l3-2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ավելին

Երևանի Իրավատնտեսագիտական և կառավարման քոլեջ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՔՈԼԵՋՆԵՐ

1926 թվաանի Հայաստանի լուսավորության ժողովրդական կոմիսար Ասքանազ Մռավյանի հրամանագրով ստեղծվեց Երևանի կոպերատիվ տեխնիկում, ներկայումս իրավահաջորթությամբ վերանվանված «Երևանի Իրավատնտեսագիտական և կառավարման քոլեջ» կրթահամալիրը...

ավելին

Երևանի հայ-ամերիկյան «Էրեբունի» պետական բժշկական քոլեջ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՔՈԼԵՋՆԵՐ

Ուսուցման ձևը քոլեջում ` առկա (ստացիոնար) , հեռակա: Քոլեջում կրթաթոշակ և ուսանողական նպաստ է տրվում ՀՀ կառավարության 01.03.2007թ 297 – Ն որոշման համաձայն: Համաձայն կնքված պայմանագրերի քոլեջի բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտները կարող են ուսումը շարունակել...

ավելին

Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարան

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ուսումնական մասնաշենքը ապահովում է ՀՀ կրթության մասին օրենքի և չափորոշիչների պահանջներից բխող անհրաժեշտ պայմաններ՝ մասնագիտական լաբարատորիաներ, համակարգչային և լինգաֆոնային լսարաներ, գրադարան: Համալսարանը սերտորեն համագործակցում է մերձավոր և հեռավոր արտասահմանի մի շարք բուհերի հետ...

ավելին

Երևանի պետական տեխնոլոգիական քոլեջ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՔՈԼԵՋՆԵՐ

Երևանի պետական տեխնոլոգիական քոլեջը նախկին քիմիական տեխնիկումի իրավահաջորդն է, որի շրջանավարտներն աշխատում են ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արտերկրի պետական և մասնավոր ձեռնարկություններում...

ավելին

Զարուհի Բաբայանի Երգի ստուդիա

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑ ՍՏՈՒԴԻԱՆԵՐ

Երգի ստուդիա կարող են ընդունվել 5-10 տարեկան տղաներ և աղջիկներ: Տարվա ընթացքում երեխաները մասնակցելու են բազմաթիվ մանկականմ իջոցառումների:

ավելին

ԷԼ ԸՆԴ ԱՅ ՍԵՆԹՐ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի «Happy Family Discount card»-ի քարտապանները կարող են օգտվել տվյալ ուսումնական կենտրոնից 10-30 % ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

Էյ ՋԻ Էյջ ուսումնական կենտրոն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված 2 քարտապաններն էլ կարող են օգտվել տվյալ ուսումնական կենտրոնից 10-50 % ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒՍ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑՆԵՐ

«ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒՍ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԸ Հայտարարում է 2014-2015 ուստարվա ընդունելություն կրթության պետական չափորոշիչներով

ավելին

Լազարյան Դպրատուն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑ ՍՏՈՒԴԻԱՆԵՐ

«Լազարյան Դպրատուն» կենտրոնն առաջարկում է մասնագիտական իր հետևյալ ծառայությունները`

ավելին

ԾԻԱԾԱՆ Երեխաների զարգացման կենտրոն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ/ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ/ՊԱՐՏԵԶ

ավելին

ԿԱՍԱՆՆԱ ուսումնական և քեթրինգ կենտրոն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված 2 քարտապաններն էլ կարող են օգտվել տվյալ ուսումնական կենտրոնից 3-10 % ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

Կարվինգի դպրոց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑ ՍՏՈՒԴԻԱՆԵՐ

Մեզ մոտ դուք կիմանաք ամեն ինչ կարվինգի մասին, թե ինչպես բազուկից պատրաստել գեղեցիկ վարդ, գազարից գեղեցիկ թիթեռ, իսկ դդումից յուրօրինակ զամբյուղ՝իրականացնելով Ձեր երևակայությունները և մտքերը մրգերի և բանջարեղենների վրա ցանկացած առիթի և միջոցառման համար...

ավելին

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ակադեմիա

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ակադեմիան հիմնադրվել է 2000 թվականին (լիցենզիա N114, տրված 07 հունվարի 2002թ. ՀՀ գիտության և կրթության նախարարության կողմից): 2009թ. Ակադեմիային կից գործում են ութամսյա բարձրագույն դասընթացներ...

ավելին

Մանանա ուսումնական կենտրոն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑ ՍՏՈՒԴԻԱՆԵՐ

Կենտրոնում դասավանդվում են Հայաստանում մեծ պահանջարկ ունեցող մի շարք կիրառական մասնագիտություններ: Ուսումնական կենտրոնը հագեցված է անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով իսկ դասախոսական կազմը համալրված է բարձրակարգ մասնագետներով, որոնցից...

ավելին

Մանկական զարգացման հիմնադրամ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ/ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ/ՊԱՐՏԵԶ

Եթե Ձեր երեխան ունի ուսումնական, վարքային, հոգեբանական և խոսքի խնդիրներ, ֆիզիոթերապևտիկ ծառայության կարիք` դիմեք Մանկական զարգացման հիմնադրամ...

ավելին

Մանկան Ակադեմիա Քոլեջ-նախակրթարան

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ/ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ/ՊԱՐՏԵԶ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված 2 քարտապաններն էլ կարող են օգտվել տվյալ զարգացման կենտրոնից10 % ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

Մանկան Ժպիտ Մանկապարտեզ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ/ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ/ՊԱՐՏԵԶ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված 2 քարտապաններն էլ կարող են օգտվել տվյալ մանկապարտեզից 5 % ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարանը հանդիսանում է "Գրիգոր Զոհրապ" համալսարանի իրավահաջորդը (վերանվանվել է 2006թ.՝ USEL UNIVERSITY (UNIVERSITY OF SCIENCES, ECONOMY AND LAW)` Համալսարան գիտությունների, էկոնոմիկայի և օրենքի))` նոր ղեկավարությամբ և սկզբունքներով...

ավելին

Ուսմունք դպրոց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑՆԵՐ

Ներկայում դպրոցում գործում են տարրական դպրոց (I-IV դասարաններ) և ավագ դպրոց: 2012-2013 ուսումնական տարում նաև կբացվի միջին դպրոց...

ավելին

ՊՈԼԻԳԼՈՏ ուսումնական կենտրոն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված 2 քարտապաններն էլ կարող են օգտվել տվյալ ուսումնական կենտրոնից15 % ԶԵՂՉՈՎ: Ուսումնական կենտրոնի կողմից հայտարարված զեղչերի դեպքում քարտի զեղչը չի կիրառվում:

ավելին

Ջոյ Տուր Տուրիզմի և ավիատոմսերի մասնագետի դասըթացներ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված 2 քարտապաններն էլ կարող են օգտվել տվյալ ուսումնական կենտրոնից 30% ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

Ռայ սթայլ արվեստի և գեղեցկության դպրոց-ստուդիա

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑ ՍՏՈՒԴԻԱՆԵՐ

Ռայ սթայլ դպրոց ստուդիան մատնահարդարման պրոֆեսիոնալ դասընթացներից բացի ուսուցանում է նաև վարսահարդարում, կոսմետոլոգիա, բուժական ֆիտնես, դիմահարդարում և տատու-արտ...

ավելին

Ռուբեն Սևակի անվան № 151 դպրոց.

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑՆԵՐ

1994 թ. Երևանի Արաբկիր համայնքի հմ151 հիմնական դպրոցը անվանակոչվեց 1915թ. նահատակներից թերևս ամենալուսե մարդու՝ Ռուբեն Սևակ-Չիլինկիրյանի անունով...

ավելին

ՍԱՌԱ մաշկի խնամքի կենտրոն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

Անհատական խորացված դասընթացներ և մասնագիտական վերապատրաստում հետևյալ ուղղություններով.... Հեռ. (+374 10) 27 92 70 (+374 96) 03 69 00 (+374 55) 03 69 00 (+374 93) 03 69 06 Հասցե` Բաղրամյան 85, “ՍԱՍ” սուպերմարկետի հարևանությամբ:

ավելին

ՍՈՆԱ ուսումնական կենտրոն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված 2 քարտապաններն էլ կարող են օգտվել տվյալ ուսումնական կենտրոնից5-10 % ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

Սոֆի Դևոյանի մշակույթի կենտրոն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑ ՍՏՈՒԴԻԱՆԵՐ

«Առողջ և երջանիկ ընտանիք» նախագծի շրջանակներում ընդգրկված 2 քարտապաններն էլ կարող են օգտվել տվյալ ուսումնական կենտրոնից 5 % ԶԵՂՉՈՎ:

ավելին

ՏԵՐՆՈՊՈԼԻ ԱԶԳԱՅԻՆ - ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Շրջանավարտները ուսումը կշարունակեն համալսարանի 2-րդ կուրսից, գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերածները 3-րդ կուրսից` համապատասխան մասնագիտությամբ: Մասնաճյուղի շրջանավարտները ստանում են Ուկրաինայի Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսարանի պետական դիպլոմ, որը ճանաչվում է աշխարհի 82 երկրներում...

ավելին

Քրիստափոր Քուշնարյանի անվան արվեստի դպրոց

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑՆԵՐ

Քաղաք Երևանում` Թումանյան 35ա հասցեում, գործում է Քրիստափոր Քուշնարյանի անվան արվեստի դպրոցը` կոմպոզիտոր, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Էդգար Գյանջումյանի գլխավորությամբ...

ավելին

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԻ ԲԱԶԱՅԻՆ ՔՈԼԵՋ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՔՈԼԵՋՆԵՐ

Երևանի Ֆինանսական ակադեմիայի Բիզնես դպրոցը հայտարարում է 2014-2015 ուս.տարվա ընդունելություն բազային քոլեջ հետևյալ մասնագիտություններով ...

ավելին

Ֆորմասիոն Ինտենսիվ լեզուների ուսուցման կենտրոն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

«Ֆորմասիոն Ինտենսիվ» ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուների ուսուցման կենտրոնն առաջարկում է եվրոպական կրթական պահանջներին համապատասխանող ծրագրեր...Հասցե` Նալբանդյան 49 (մուտքը իսահակյան 14-ի կողմից) Հեռ.` (+374) 010 54 72 85 (+374) 091 54 72 85 (+374) 041 54 72 85

ավելին

Ֆրանս-Ֆորմասիոն Ինտերնասիոնալ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԴՊՐՈՑ ՍՏՈՒԴԻԱՆԵՐ

France-Formation International լեզուների ուսուցման և թարգմանչական կենտրոնը հայտարարում է մրցույթ մարզային ծրագրերում ֆրանսերեն դասավանդողի թափուր տեղի համար: Հետաքրքրվողնեը կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրերը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` france-formation@rambler.ru: Առավել մանարամասն տեղեկությունների համար զանգահարել `093-48-29-06:

ավելին

2010-2015 © Մեջբերումներ անելիս և նյութերը արտատպելիս հղումը vipcatalog.am կայքին պարտադիր է:

Միացեք մեր Ֆեյսբուքյան էջին սեղմելով նկարի վրա և տեղեկացեք գործող զեղչերի մասին: